Buradasınız: Anasayfa » İngilizce » İngilizce Geçmiş Zaman / Simple Past Tense ( konu anlatımı ve örnek cümle )

İngilizce Geçmiş Zaman / Simple Past Tense ( konu anlatımı ve örnek cümle )


Hi, My name is Ayhan. I’m 20 years old. I can speak English very well. I learned English in high school. My teacher was very good. We loved him. He taught us for 2 years. After we graduated, I found a job as a salesman. I used my English to communicate with foreign costumers. I was very successful.

 

I saw my teacher in a cafe last night! I walked in and talked to my old teacher. I asked if he recognised me. He remembered me. We drank some coffee and then, he left. I was very happy to see him. And he was very happy to see me too!

Geçmiş zaman : Kolayca anlamış olmalısınız. Simple past tense, geçmişte yaşadığımız ve sona ermiş olayları anlatmak için kullanılır.
 

 

İngilizce İsim cümlelerinde simple past tense için “was” ve “were” yardımcı fiillerini kullanırız. was yardımcı fiili tekil şahıslar için, ” were ” de çoğul şahıslar için kullanılır. Yani:
 

I was a student 5 years ago.
He

She

It

 

was

 

in high school last year.

sick yesterday.

an interesting day.

We

You

They

 

were

 

in the classroom at 2 o’clock.

very happy last night.

on holiday last week.

 

 

Gördüğünüz gibi, kural olarak önceki öğrendiklerimiz konulara çok yakın. Olumsuz ve soru halleri de aynı kurallar ile yapılıyor.
They were not in the meeting.
I wasn’t in the club last night.
Was there a problem with the machine?
Were you in Aylin’s house yesterday?

 

Bu tense ile en sık kullanılan zaman belirteçleri;

“yesterday, last (week, month), (two days, an hour, three months) ago, yesterday morning, yesterday afternoon, last month, last week, 2 years ago, six months ago”

Atakan and Aylin weren’t friends last year, but now they are very close.
Were the trees green last month?
Who wasn’t here last night?
Why were you late?
My friends were here two minutes ago.

 

Fiil cümlelerinde ise, yardımcı fiil bulunmadığı için yüklemin past hale çevrilmesi, yani v2 olarak kullanılması gerekir. Çoğu fiil sonuna “-ed” takısı eklenerek past hale çevrilebilir.
 He worked for that company for fourteen years.
We stayed at home last night.
The car crashed into a dog.
The game ended at half past six yesterday.

 

 Bazı fiiller ise “irregular” yani düzensizdir. Düzensiz fiillerin past halleri ile ilgili herhangi bir kural yoktur. Sık kullanarak pekiştirmeliyiz. Bir süre sonra, size de çok kolay gelmeye başlayacaklarına eminim.
 

v1 v2 v3 v1 v2 v3
come came come find found found
build built built catch caught caught
cut cut cut do did done
fall fell fallen drive drove driven
go went gone get got got (gotten)
see saw seen have had had
leave left left hold held held
lose lost lost make made made
write wrote written meet met met
sell sold sold run ran ran
sleep slept slept sit sat sat
take took taken speak spoke spoken
understand understood understood tell told told
win won won buy bought bought
wear wore worn stand stood stood
pay paid paid eat ate eaten
say said said give gave gave
wake woke woken hear heard heard
teach taught taught know knew known
read read read think thought thought

Önemli not: “read” fiilin üç halinin de yazılışı aynı olmasına rağmen, okunuşları farklıdır.

 

 

Simple past tense için sadece v2 kullanırız. v3 ile daha sonraki konularda karşılaşacağız.
My uncle won the lottery last year.
I bought some ice cream for my little brother.
I went to a movie yesterday.
The soldiers stood in the field for hours, and finally the commander came.
One of my friends left school last year.
The guy took some money, and ran away.
I met a famous actor two weeks ago.
I did all my homework before dinner so now, I’m watching TV.

 

Olumsuz hal ve soru hali için, “do” yardımcı fiilini past hali ile “did” olarak kullanacağız. “did”, bütün şahıslar için kullanılır. Yardımcı fiil kullanıldıktan sonra, yüklemin yalın halde kullanılması gerektiğini de unutmayalım.
Ahmet didn’t study much, so he took a bad grade.
You didn’t eat much tonight.
They didn’t talk to each other last week.
Did you see the game last night?
Did everyone do their exercises?
How did you go to school yesterday?
What did you see on the table?
When did you arrive?

 

used to,  be used to

“Used to” ve “be used to” kavramları sıklıkla birbiriyle karıştırılır. Aslında, aralarında ince bir fark vardır. “Used to” ile, geçmişte sık yapılan, ama artık yapılmayan eylemler (bunlara geçmiş alışkanlıklar diyebiliriz) anlatılır. Used to kullanılınca, eylemin bugün devam etmediği anlaşılır.

 

used to daha sonra yalın hali ile bir fiil , daha sonra da alışkanlık, ve varsa zaman ifadesi kullanılır.

 

özne + used to + fiil + alışkanlık + zaman ifadesi
We     used to   play  football      everyday.
He     used tosmoke cigars       5 years ago.

 

 

“used to” tabiri modal gibidir. Normalde farklı tenseler ile kullanılmaz.

 

“used to” ifadesini soru haline veya olumsuz hale getirirken, simple past tense için uyguladığımız kuralları kullanır, cümleye “did” yardımcı fiilini ekleriz. “did” kullanıldığı zaman da, öbekteki fiil “use” olarak yalın halde kullanılmalıdır.

Didyouuse toridea bicyclewhen you were a child?
Wedidn’t use togoto the same school.

 

“be used to” kavramı ise “alışık olmak” anlamını verir. Bahsedilen alışkanlığın devam ettiğini, veya alışkanlığın kazanılmakta olduğunu anlatır.

“be used to” tabirinden sonra alışılan olay gelir. Bu olay sadece isimler ile ifade edilebildiği gibi, v-ing (“-ing” takısı almış fiil, yani mastar) ve isim grubu ile de kurulabilir.

I live in Istanbul. Iam used toheavy traffic.
They live in Erzurum. Theyare used tocold weather.

Iam used towaiting.in heavy traffic.

Iam used torunning.long distances.

He was used togetting up too early.
You were used toskiing.
My son started school two days ago. He isn’t used togoing to schoolevery day now, but he will be used toitin a few weeks.
Soru haline veya olumsuz hale getirmek için de kullanılan tense’in kuralları uygulanır. “be used to” nun kullanıldığı cümlelerde negatif veya soru yapılacağı zaman yüklemin “be” olduğu unutulmamalıdır.

 

Ayrıca “get used to”, “become used to” veya “be/get/become accustomed to” şeklinde de kullanılabilir.

 


Bir Cevap Yazın

© 2012 OnlineHocam

Yukarı kaydır