Buradasınız: Anasayfa » LYS » 2013 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları

2013 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Konuları


Eşit ağırlık programlarına yerleşmek isteyen adayların matematik sınavıyla birlikte girmeleri gereken ikinci sınav olan 2013 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya Sınavı) Konuları‘nı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu yazımızda lys edebiyat konuları ve lys coğrafya konularına yer vereceğiz. Bildiğiniz üzere  LYS-3 sınavı bilindiği üzere 56 Edebiyat, 24 Coğrafya olmak üzere toplam 80 sorudan oluşan bir test. Edebiyat sorularının 23 tanesi Dil ve Anlatım konularından, 33 tanesi ise Edebiyat Bilgileri konularından oluşmakta. 2013 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya Sınavı) Konuları‘na geçmeden önce sınav hakkında birkaç ipucu vermekte fayda var: Edebiyat testinde başarılı olmak özellikle geçen yıl 14 sorunun çıktığı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve 12 sorunun çıktığı Paragraf konularına hakim olmaktan geçiyor. Coğrafya testinde ise toplam 24 sorunun dağılımı konulara göre hemen hemen aynı. Güncel coğrafi-beşeri konulara önem göstermek bu testte başarıyı getirebilir. Dilerseniz bu bilgilerden sonra 2013 LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya Sınavı) Konuları‘na geçelim. 2013 lys-3 konuları aşağıdaki tabloda sizlerle…

2013 Lys-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

 

LYS-3 Edebiyat Konuları
1- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
2- Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3- Halk Edebiyatı
4- Divan Edebiyatı
5- Tanzimat Edebiyatı
6- Servet-i Fünun Edebiyatı
7- Fecr-i Ati Edebiyatı
8- Milli Edebiyat Dönemi
9- Cumhuriyet Edebiyatı
10- Batı Edebiyatı
11- Edebî Akımlar
12- Edebî Sanatlar
13- Şiir Bilgisi
14- Nesir Bilgisi
15- Ayrıca YGS Türkçe Konuları

 

LYS COĞRAFYA KONULARI
1- DOĞAL SİSTEMLER
Topografya ve Kayaçlar
Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akışı ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar
2- BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye’nin Nufus Politikası
3- EKONOMİK FAALİYETLER
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar
4- MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel
Türkiye’de Sanayi ve Turizm
Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret
Ekonomil Faaliyetler (Genel
5- ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler
Türkiye’de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları
6- KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler


Bir Cevap Yazın

© 2012 OnlineHocam

Yukarı kaydır