Buradasınız: Anasayfa » İngilizce » YDS En Çok Çıkan Kelimeler (A Harfi)

YDS En Çok Çıkan Kelimeler (A Harfi)


Yabancı dil sınavı YDS’de A harfiyle başlayan en çok çıkan kelimeler.

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak
Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde
Absolute mutlak; tamamen
Absurd saçma. gülünç
Abundant bol. çok
Accomplish başarma, tamamlama
Accord uzlaşma
Accountant muhasebeci
Accurate kesin. doğru. yanlışsız
Accused sanık
Accustomed alışkın. alışılmış, her zamanki
Achieve başarma. elde etme
Acknowledgement onay. kabul etme. tasdik
Acute keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
Adapt uyum sağlamak
Adequate yeterli. uygun. elverişli
Adjust ayarlamak. uydurmak. uymak
Adjustable ayarlanabilir. uyarlanabilir
Administrate yönetmek. idare etmek
Admirable takdire değer
Advanced ilerlemiş. ileri
Affable Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir
Affair olay. mesele. sorun
Affectionate müşfik. sevecen
Affluent Wealthy. varlıklı
Agreeable razı. hoş. iyi
Aid; yardım
Aisle sıralar arası. yol. geçenek
Alliance ittifak
Ally müttefik. dost
Alter Change
Ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen
Amend düzeltme. değiştirme
Ample gerektiğinden çok. bol
Annual yıllık. yıldönümü
Anticipate tahmin etmek. ve ona göre davranmak
Apparel Clothing. kılık kıyafet
Appetite Desire for food. iştah. arzu
Appreciate takdir etmek
Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış
Approach yaklaşım. tarz
Approval tasvip. onay; resmi izin
Argue tartışma. münakaşa. iddia etme
Argument tartışma; sav. iddia
Article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
Artisan zanaatçı. esnaf
Ashamed utanmak
Assassinate suikast yapmak
Asset Advantage kıymetli şey. beceri. erdem
Asset servet; değerli nitelik
Astonished hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
At once derhal; aynı anda
Attack saldırmak
Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet
Attempt teşebbüs etmek. denemek
Attract cezbetmek. çekmek
Available elde edilebilir. müsait
Avidity gayret. heves. hırs
Award ödül. mükafat


Bir Cevap Yazın

© 2012 OnlineHocam

Yukarı kaydır