Buradasınız: Anasayfa » KPSS » Türk – İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk – İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı


Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) Türk hükümdarlarına vermiştir. Kut anlayışına göre, ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmiştir. Bu sisteme göre sık sık taht kavgaları çıkmış ve Türk devletleri kısa sürede parçalanmıştır.
Atabeylik Sistemi
Selçuklu şehzadelerini eğiten, iyi bir yönetici ve komutan olarak yetişmesini sağlayan bilgili, tecrübeli görevlilere “Atabey” denilmiştir. Şehzadelerin yanında önemli bir etkinliğe sahip olan atabeyler, merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlıklarını ilan ederek devletin parçalanmasına neden olmuşlardır.
İkta Sistemi
Gelirleri hizmet ve mal karşılığı olarak komutanlara, askerlere ve devlet memurlarına verilen topraklara ikta denir.
İktaların faydaları şunlardır:

  • Toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmış ve iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.
  • Üretim kontrol altına alınarak artırılmıştır.
  • Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır.
  • Göçebe Tükmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlanmıştır.


Bir Cevap Yazın

© 2012 OnlineHocam

Yukarı kaydır